Standard

FEDERATION  CYNOLOGIQUE  INTERNATIONALE
secretariat general 14.rue Léopold II, 6530 Thuin (Belgique)

FCI standard č.: 92 / 05.01.1995 / D

Pyrenejský mastin
(Mastin de los Pirineos)

Překlad:          Dr. J.-M.Paschoud; Ing. Bečková

Země původu: Španělsko

Použití: Hlídání a obrana. Plaší, bojácní a povahově nevyrovnaní jedinci musí být vyloučeni z chovu.

Dříve se pyrenejští mastinové používali k obraně před šelmami, především proti vlku a medvědovi. Dnes je to vynikající hlídací pes zemědělských usedlostí a jejich obyvatel; je snadno cvičitelný.

Klasifikace FCI: skupina 2 - pinčové a knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi

Sekce 2.2 - molossové, horští psi;    Bez zkoušky z výkonu

Celkový vzhled: Jde o velmi velkého psa nadprůměrného formátu a středních proporcí. Je harmonický, vysloveně silný a svalnatý. Pevná kostra. Přes svoji velikost nesmí budit dojem těžkopádnosti ani lenivosti. Srst není přehnaně dlouhá.

Důležité proporce: Vzhledem k přiměřeným proporcím měří délka trupu jen o něco více než kohoutková výška. Ve všech proporcích vyvážený a harmonický pes. Délka mozkovny je v poměru s délkou hřbetu nosu 5 : 4. Šířka mozkovny odpovídá její délce nebo ji poněkud přesahuje. Poměr kohoutkové výšky k obvodu hrudníku činí přibližně 7 ku 10.

Chování a povaha: Vůči lidem přátelský, klidný, ušlechtilý a velmi inteligentní pes, je současně odvážný a hrdý vůči cizím, před nimiž nikdy neuhýbá. Jeho vztah k ostatním psům je dobromyslný a díky své síle si je vědom své převahy. Je-li to třeba, bojuje velmi zdatně a šikovně, což je atavistické chování vyplývající ze staletí bojů proti vlkům. Jeho temný štěkot vychází z hloubi hrudníku; jeho výraz je bdělý.

Hlava:
Velká, silná, přiměřeně dlouhá. Délka mozkovny je v poměru 5 ku 4 k délce hřbetu nosu. Podélné osy lebky a tlamy jsou velmi lehce divergující až téměř souběžné. Při pohledu shora musí být hlava a tlama stejnoměrně formovaná, bez velkého rozdílu v šířce u nasazení tlamy a ve spáncích. Při pohledu ze strany by měla být hlava hluboká a neměla by být klenutá.

Temeno:
Celkový vzhled: široké, silné, z profilu lehce konvexní. Šířka mozkovny odpovídá její délce nebo ji lehce přesahuje. Týlní hrbol je vyjádřen.

Stop: mírný, málo vyjádřený, ale přesto viditelný.

Obličejová část hlavy:          
Nosní houba: černá, vlhká, velká a široká

Tlama: Hřbet nosu při pohledu z profilu rovný. Při pohledu shora je tlama lehce trojúhelníková, protože od svého širokého nasazení se směrem k nosní houbě postupně a zřetelně zužuje, aniž by však působila špičatým dojmem.

Pysky: horní pysk by měl bez jakéhokoliv náznaku hadrovitosti dobře překrývat spodní pysk. Spodní pysk tvoří výrazný koutek tlamy. Sliznice by měly být černé.

Zuby: bílé, silné a zdravé. Velké, špičaté a dobře zapadající špičáky, aby mohly dobře uchopit kořist. Silné a mohutné stoličky. Řezáky spíše malé. Nůžkový skus. Plný počet premolárů (třeňových zubů).

Oči: malé, mandlového tvaru, přednost mají tmavé oči. Pozorný, ušlechtilý, sympatický a inteligentní výraz, velmi ostrý pohled vůči cizím.

Oční víčka: černě zbarvená. Je-li vzbuzena pozornost psa, jsou víčka pevně přiléhající k oční bulvě povytažena. V klidu je pro plemeno typické lehce povolené dolní víčku, které odhaluje  malý proužek spojivky.

Uši: středně velké, trojúhelníkové, ploše visící, nasazeny nad linií očí. V klidu visí a dobře přiléhají k líci. Při vzrušení zřetelně odstávají od tváře, v zadní části horní třetiny mírně vztyčené. Uši musí být nekupírované.

Řasy: výrazné a černé.

Krk: ve tvaru komolého kužele, široký, silný, svalnatý, ohebný. Kůže silná a poněkud volná. Dvojitý  dobře vyvinutý, ale ne přehnaný lalok.

Trup

Celkový dojem: pravoúhlý, mohutný a robustní, budí dojem velké síly, je ale pohyblivý a pružný

Kohoutek: dobře vyjádřený

Linie hřbetu: rovná, vodorovná i v pohybu

Hřbet: silný, svalnatý.

Bedra: dlouhá, široká a silná, ke slabinám se poněkud zužují.

Záď: široká a silná. K horizontále a linii hřbetu skloněná cca 45°. Výška zádi odpovídá kohoutkové výšce.

Hruď: široká, hluboká, dobře osvalená, mohutná. Vystupující prsní kost. Žebra s velkými mezižeberními mezerami, dobře klenutá. Poměr kohoutkové výšky k obvodu hrudníku odpovídá zhruba 7 ku 10.

Břicho a slabiny: břicho přiměřeně vtažené, hluboké slabiny, slabiny velmi široké.

Ocas: středně vysoko nasazen, v nasazení velmi silný, silný a ohebný. Srst je vysloveně dlouhá a tvoří nádhernou vlajku. V klidu ocas visí, dosahuje nejméně k hleznům, v poslední třetině vždy trochu zahnutý. V pohybu a při vzrušení nese pes ocas jako šavli, na konci výrazně zatočený (háčkující), ale nikdy není zahnutý v celé své délce, ani zcela vytočený nahoru nebo ležící na hřbetě.

Končetiny

Hrudní končetiny

Celkový dojem: při pohledu zepředu svislé, rovné a rovnoběžné. Svaly a šlachy jsou zřetelně patrné. Předloktí třikrát delší než nadprstí. Silné kosti se silným nadprstím.

Plece: dobře osvalené, lopatka šikmo uložená, delší než předloktí.

Nadloktí: velmi silné. Lokty silných kostí dobře přiléhající ke hrudnímu koši.

Předloktí: silné kosti, rovné a silné.

Úhel lopatka-pažní kost: cca 100°

Úhel pažní kost-předloktí: cca 125°

Přední nadprstí: při pohledu z boku málo skloněné, prakticky je pokračováním předloktí.

Tlapy: kočičí tlapka. Prsty uzavřené, se silnými a vysoko klenutými články. Drápy a polštářky silné a odolné. Přiměřeně vyvinutá a osrstěná kůže mezi prsty.

Pánevní končetiny

Celkový dojem: silné, svalnaté. Při pohledu ze strany přiměřeně úhlené. Při pohledu zezadu a ze strany svislé; zadní nadprstí rovné a svislé. Pánevní končetina musí psovi poskytovat potřebný silný a elegantní posun.

Stehno: silné a svalnaté

Úhel pánev-stehno: cca 100°

Podkolení: dlouhé, dobře osvalené, silných kostí

Úhel stehno-podkolení: cca 120°

Zadní nadprstí: dobře vyjádřená s viditelnou achilovkou

Úhel hlezna: otevřený, cca 130°

Tlapy: kočičí tlapky, lehce oválné, poněkud delší než tlapy hrudních končetin. Jednoduché nebo dvojité paspárky mohou také chybět; mohou se také amputovat. Při stejné kvalitě psů se dá přednost psům s dvojitými paspárky.

Pohyb: Přednost se dává klusu, který by měl být harmonický, silný a elegantní. Bez sklonu k vybočování. Žádný mimochod.

Kůže: Elastická, silná, růžová s tmavě pigmentovanými místy. Všechny sliznice mají být černé.

Osrstění

Vlastnosti srsti: hustá, silná a přiměřeně dlouhá. Ideální je polodlouhá srst, jejíž délka je uprostřed horní linie těla zhruba 6 až 9 cm; srst je delší na plecích, na krku a pod břichem, na zadní straně končetin a na ocasu, kde na vlajce není její struktura tak drsná jako na ostatních částech těla. Srst by měla být drsná, její struktura není vlněná.

Barvy srsti: základní barva bílá, vždy s dobře utvářenou maskou. Někdy jsou na těle psa nepravidelně rozmístěné ostře ohraničené skvrny stejné barvy jako maska. Uši jsou vždy skvrnité. Tříbarevné nebo čistě bílé exempláře jsou nežádoucí. Špička ocasu a spodní části končetin jsou vždy bílé. Maska má být dobře ohraničená. Výhodou je ostré ohraničení skvrn.  Srst by měla být od kořínků co nejsvětlejší, v ideálním případě zcela bílá. Nejvíce ceněné barvy jsou (v pořadí oblíbenosti) čistě bílá (sněhově bílá) se středně šedými, intenzivně zlatožlutými, hnědými, černými, stříbřitě zbarvenými, světle béžovými, pískově zbarvenými nebo žíhanými skvrnami. Nežádoucí jsou červené skvrny a bílo-žlutá základní barva.

Velikost: nahoru neomezená; při stejné kvalitě se vždy dává přednost větším jedincům.

Minimální výška:        psi 77 cm
                                   feny 72 cm.

Je žádoucí, aby byly uvedené minimální velikosti podstatně překročeny. Psi by měli být vyšší než 81 a feny než 75 cm.

 

C H Y B Y

Všechny odchylky od výše uvedených bodů musí být posuzovány jako vada, jejíž hodnocení by mělo být v přesném poměru se stupněm odchylky.

Lehké nedostatky:

- při pohledu z profilu lehce klenutý hřbet nosu

- chybění premoláru

- klešťový skus

- linie hřbetu ne zcela rovná, v pohybu se vlnovitě pohybuje, ale tento pohyb není přehnaný

- velmi lehká plachost

- srst lehce zvlněná

- srst ve střední části hřbetní linie poněkud přesahující délku 9 cm

Těžké vady: (vylučují zadání známky "výborný"):

- špičatá nebo přehnaně tupá tlama

- celková slabost končetin a tlap

- končetiny nepostaveny svisle

- mírný podkus

- ztráta více premolárů nebo špičáků, která nevznikla úrazem

- drobné vady zámku skusu špičáků

- lehce pronesený hřbet

- oproti kohoutku silně přestavěná záď

- v pohybu vybočující tlapy hrudních končetin do stran

- kravský postoj hlezen v klidu a v pohybu

- silně zvlněná nebo rozcuchaná srst; srst ve střední části hřbetní linie kratší než 6 cm nebo delší než 11 cm

- chybějící maska, neskvrnité uši

- kupírované uši nebo ocas

- silně vyjádřené ektropium nebo entropium

- celkově nevyrovnaná povaha

- celková slabost nebo lymfatický vzhled

- ocas položený na zádi, chybějící vlajka

- chybějící háčkování na špičce ocasu

Diskvalifikující vady: (vylučující uznání čistokrevnosti psa)

- rozštěp nosu

- velmi výrazný předkus nebo podkus

- depigmentovaná nosní houba nebo sliznice

- chybějící bílá barva. Špička ocasu a dolní části končetin jiné než bílé

- srst výlučně bílá, chybějící maska

- srst ve střední části hřbetní linie jen 4 cm dlouhá nebo kratší, nebo delší než 13 cm

- neostře ohraničené skvrny, špatně se odličující od základní barvy a náznaky křížení s jinými plemeny

Pozn: Všichni psi musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata zcela uložená v šourku.