Klubová výstava Klubu pyrenejských plemen, Brno 20.10.2018

21.10.2018 09:40

Tradicně jsme se účastnili klubové výstavy KPP pořádanou 2x do roka, na kterou výbor klubu zve zásadně erudované rozhodčí ze zahraničí, tentokrát v zastoupení pana Christiana Reie z Francie. Pro Bihotz s její sestřičkou Bereze to byla premiéra a zhostily se jí navýsost skvěle.

Bihotz,ač netrénovaná, stačilo jí kopírovat chování Xerona v kruhu, ale hlavně sama pracovat chtěla.

Vřelé díky Vendulce za pomoc při očistě Xerona, který se neplánovaně prošel bahnitým potokem :-)

Díky za příjemně strávený den nejen ve společnosti přátel pyrenejských mastinů :-)  

 

Xeron de Sumendi, 17.2.2017, intermediate - Excellent 1, CAC, BOB

Bihotz de Sumendi, 20.1.2018, junior class -  Excellent 1, CAJC, BOJ, BOS, BIS Junior